Equip

Els nostres professionals són el factor crucial de l’èxit de la nostra organització. Un exigent procés de selecció i una formació constant garanteixen els millors professionals amb el propòsit de poder prestar un servei d’alta qualitat.

 

A fi d’oferir un tracte personalitzat i proper als nostres clients, cada projecte té assignat un responsable, el que facilita la comunicació i proporciona una fluïda comunicació entre els nostres clients i Audiaxis.

 

Tots els projectes estan liderats per professionals experimentats, competents, implicats i amb coneixement personal del món empresarial i del seu entorn. Al voltant dels responsables de cada projecte s’incorpora un qualificat equip de professionals.

 

Audiaxis està atenta a identificar oportunitats de desenvolupament per a cada professional, oferint un pla de carrera personalitzat, per tal de mantenir equips competents i motivats.

 

Anualment, s’estableix un programa individualitzat de formació i de desenvolupament continu de les competències professionals. Audiaxis promou una cultura de formació interna, complementada amb l’assistència a cursos externs impartits per les corporacions professionals o altres experts.