Exigències de la legislació per distribuir beneficis