Préstecs entre empreses del grup i la seva vinculació amb els socis