Assurance

Les empreses necessiten garanties més enllà de les proporcionades per les auditories dels comptes anuals. Els treballs de Assurance ajuden a mitigar riscos i ofereixen noves oportunitats per les seves organitzacions.

Si bé en aquests treballs no s’emet una opinió d’auditoria, els mateixos es troben regulats per les normes internacionals d’auditoria (ISA).

Aquests serveis d’Assurance es basen en:

 

  • Revisions limitades.
  • Treballs de procediments acordats.
  • Due Diligence de compra i de venda.
  • Compliment de pactes o convenis.
  • Informes sobre estats financers preparats d’acords amb un conjunt de principis comptables diferents dels generalment acceptats.
  • Compilació d’estats financers.
  • Auditories de gestió i pressupostàries.

Serveis

Estàs interessat a rebre més informació sobre els nostres serveis d’Assurance?