Personalització

Missió d’Audiaxis

 

Audiaxis és una firma d’auditoria amb més de 25 anys d’experiència, que ha anat evolucionant amb l’entorn i al costat dels seus professionals i clients. Som una firma propera, coneixedora de la importància de les seves funcions de cara als seus clients i als diferents actors vinculats a aquest com són treballadors, organismes públics, proveïdors, clients, etc.

 

Creiem que la transparència és el millor instrument per millorar l’economia, sent l’auditoria un instrument bàsic per assolir aquest objectiu. Per aquest motiu, vam intentar apropar l’auditoria a tota entitat, independentment, de la seva mida o objectiu.

 

Entenem que la independència és l’element essencial de la nostra professió i millora la qualitat del nostre treball. Així mateix, la formació és un altre dels puntals sobre els quals sustentar la qualitat dels nostres serveis.

 

Un equip cohesionat amb els mateixos valors i que gaudeix amb la seva feina, és la millor manera d’aconseguir una auditoria propera al client i a les seves necessitats, sense oblidar el nostre deure d’independència. D’aquesta manera, hem aconseguit un equip unit que treballa amb els pilars bàsics de qualitat, independència, transparència i proximitat.

 

ADN Audiaxis

 

La proximitat, segurament, és el nostre punt diferencial respecte a altres firmes. Apostem per una relació propera amb els nostres clients, coneixent el seu negoci i les característiques del mateix. Adaptem la nostra auditoria a la seva estructura i funcionament, no obstruint el seu dia a dia i intentant aportar un gran valor afegit per ambdues parts, sent el coneixement l’instrument futur per la millora de la informació financera i la qualitat dels seus estats financers.

 

Realitzem el nostre treball d’auditoria en dues fases diferenciades: una prèvia o interina, l’objectiu bàsic és localitzar les àrees de risc, detectar qualsevol esdeveniment significatiu esdevingut durant l’any i planificar les proves a realitzar. Addicionalment, en aquesta fase és el moment d’analitzar els circuits i processos administratius de la societat.

 

La següent fase és la final, on es procedeix a analitzar pròpiament el tancament comptable de la societat. És important consensuar amb els clients les dates en què desplacem als nostres equips a les seves instal·lacions a fi de realitzar les proves de verificació necessàries, sense obstaculitzar el quefer diari dels seus empleats.

 

El manteniment dels equips de treball i la connexió directa amb els gerents i socis és essencial de cara a mantenir la proximitat amb els nostres clients. El client pot contactar amb nosaltres en qualsevol moment i acompanyem a l’entitat auditada en aquest procés de transparència i millora de la qualitat de la seva informació econòmica i financera.

La nostra filosofia

Noelia Acosta

Noelia Acosta

Sòcia i Membre de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)