Condicions generals
INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA 
Audiaxis Auditors, S.L.P. Inscrita a l’Institut de Censors Jurats de Comptes de España. R.M. Barcelona, volum 20070, foli 028, full núm. B-822, Inscripció 1a. B-59159822

 

OBJECTE
Les presents Condicions Generals d’Accés (les “Condicions d’Accés”) regulen l’accés i ús per part de qualsevol persona ( “l’usuari”) de les pàgines que integren el domini web https://www.audiaxis.com (la
” pàgina web “), propietat de Audiaxis Auditors, així com els continguts i serveis que en ella s’inclouen. L’accés a aquesta pàgina web o el seu ús per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació de les Condicions d’Accés. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi de forma atenta i detinguda cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web d’Audiaxis Auditors.

Audiaxis Auditors es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les Condicions d’Accés i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

 

ACCÉS A LA PÀGINA WEB
L’usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per Audiaxis Auditors.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina web corresponen en exclusiva a Audiaxis Auditors, llevat que s’especifiqui el contrari Tot ús o explotació diferents de l’anterior precisaran d’una autorització prèvia i per escrit de Audiaxis Auditors. En concret, es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts inclosos en la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit de Audiaxis Auditors.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de Audiaxis Auditors. No obstant això, es comunica que, en el cas que Audiaxis Auditors sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, s’informa que en accedir a la pàgina web o utilitzar-la, Audiaxis Auditors està en disposició de poder obtenir les següents dades personals de l’usuari: el seu tipus de navegador d’Internet i sistema operatiu, l’adreça IP des de la qual es connecta l’usuari i la data i hora de connexió. Com que algunes d’aquestes dades poden arribar a identificar, se l’informa que seran tractats per Audiaxis Auditors amb la finalitat única i exclusiva de perfeccionar la seva connexió a la pàgina web. Pel que fa al tractament de dades personals, es prega consultar la nostra política de privacitat.

 

ENLLAÇOS
Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL ( “Enllaços”) a la pàgina web, haurà de ser autoritzat per Audiaxis Auditors, establint l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial. Audiaxis Auditors vol aclarir que els enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès. Audiaxis Auditors revisa el contingut que s’ofereix en els enllaços. No obstant això, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. Per això es prega que, en el cas que qualsevol usuari o tercer observi que tals enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques , religioses o racials, ho posi en el nostre coneixement a través de l’adreça de correu audiaxis@audiaxis.com.

Al marge de la legislació, Audiaxis Auditors declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present en accedir a aquests enllaços o al utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (hardware i software ) de l’usuari.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic: audiaxis@audiaxis.com.

 

© 2017 Audiaxis Auditores S.L.P
Avda. Diagonal 482 1a. Planta – 08006 Barcelona (Espanya) – Tel. +34 93 415 22 60