POLÍTICA DE PRIVACITAT AUDIAXIS

Tractament de dades de caràcter personal

Als efectes i en compliment amb el que es disposa en Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, s’informa l’usuari que les dades personals i d’informació que ens faciliti a través de l’emplenament de qualsevol dels formularis electrònics disponibles en el portal Web: Contacte, Uneix-te a nosaltres o mitjançant missatges de correu electrònics, seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal la titularitat del qual serà d’Audiaxis.

 

En tots els casos, l’objectiu del tractament de les Dades serà respondre i donar curs a la sol·licitud requerida. Les qüestions incloses en cadascun dels formularis marcades amb un asterisc (*) seran d’emplenament obligatori.

 

Aquesta Política de Privacitat fixa les bases sobre les quals Audiaxis, societat responsable del tractament, amb domicili situat en Avinguda Josep Tarradellas, 123 9a planta, 08029, Barcelona, tracta les dades les dades de caràcter personal que li són facilitats.

 

D’acord amb el que estableix la normativa aplicable, les dades de caràcter personal tractats per part nostra s’inclouen en fitxers de titularitat d’Audiaxis i responen a les següents finalitats: enviament de comunicacions comercials i promocionals, gestió de la relació contractual amb els clients, manteniment de llistes de supressió actualitzades per a evitar ser contactat si vostè ho sol·licita, permetre el funcionament del nostre lloc web/aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals, i realització d’estadístiques.

 

Les categories de dades tractades són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Codis o claus d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Informació comercial.
 • Informació econòmica.

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

 

La base legal per als diferents tractaments en funció de les diferents finalitats perseguides és la següent:

 • Enviament de comunicacions comercials i promocionals: En cas de consentiment o que sigui aplicable l’interès legítim d’Audiaxis
 • Gestió de la relació contractual amb els clients: Compliment d’una relació contractual.
 • Manteniment de llistes de supressió actualitzades per a evitar ser contactat si vostè ho sol·licita: Obligació legal.
 • Permetre el funcionament del nostre lloc web/aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals: Interès legítim.
 • Realització d’estadístiques: Interès legítim.
 • Les dades recollides són els adequats per a la finalitat descrita.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, que podran exercir en el domicili social d’Audiaxis, Avinguda Josep Tarradellas, 123 9a planta, 08029, Barcelona, i/o per correu electrònic dirigit a: dataprotection@audiaxis.com. Per a l’exercici d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI.

 

Les dades personals dels clients romandran arxivats durant els períodes que s’indiquen a continuació:

 • Dades facilitades per a l’enviament de comunicacions comercials i promocionals: Fins que ens comuniqui que no desitja continuar rebent més comunicacions comercials i promocionals; o bé després d’un període legalment previst.
 • Dades facilitades per a la gestió de la relació contractual amb els clients: Fins a la finalització de la nostra relació contractual.
 • Cookies que s’instal·len en el seu ordinador: Es guarden durant el període necessari per a aconseguir les finalitats per a les quals es van recollir, i durant un màxim de 365 dies.
 • Dades recollides per a la realització d’estadístiques: Durant el període de temps necessari per a la realització de les estadístiques.

Així mateix, conservarem aquelles dades personals necessàries per a complir amb les nostres obligacions legals, per a la gestió dels nostres drets (per exemple, per a interposar una reclamació davant els tribunals), i per a fins estadístics o històrics. Posteriorment les dades recollides seran destruïts amb garanties de privacitat.

 

La negativa a facilitar-nos les seves dades tindrà com a conseqüència la impossibilitat d’oferir-li els nostres serveis, així com la impossibilitat de subscriure cap contracte ni establir cap relació comercial. Pel que fa a la negativa a prestar el consentiment per a rebre comunicacions comercials o promocionals, la conseqüència seria la impossibilitat de remetre-li aquest tipus de comunicacions.

 

Li recordem el seu dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en què es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.

Comunicacions i campanyes comercials

Remetrem comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents a l’efecte de mantenir-lo informat de nous serveis i novetats legislatives, que puguin ser del seu interès, a aquells Clients que hagin atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció d’aquestes comunicacions de conformitat amb la llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, excepte quan hi hagi una relació contractual prèvia en atenció al que es disposa en l’article 21.2 de la citada llei. Perdurant la seva autorització, en relació amb aquest últim supòsit, fins i tot una vegada conclosa la seva relació amb Audiaxis en tant no sigui revocada. Podrà donar-se de baixa en qualsevol comento dirigint un correu electrònic a dataprotection@audiaxis.com.

Política d’ús de Cookies

En compliment del que es disposa en l’article 22.2 LSSI, el portal Web d’Audiaxis únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (‘Cookies’) amb l’autorització prèvia de l’usuari.

Seguretat

Si bé la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, Audiaxis ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar aquestes actuacions com la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de dades.

Comunicacions de dades a tercers

Les dades personals que recaptem poden transferir-se a empreses que ens presten serveis: serveis postals, prestadors de servei d’IT, agències de publicitat, màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials i tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç digital i proveïdors de serveis de pagament.

 

El tractament de dades personals es realitza dins i fora del territori de la Unió Europea. Els tractaments realitzats fora del territori de la Unió Europea sempre es realitzen en llocs declarats com a països amb nivell adequat de protecció de dades.