Equip

Els nostres professionals són el factor crucial de l’èxit de la nostra organització. Una formació constant garantitza els millors professionals amb el propòsit de poder prestar un servei d’alta qualitat, amb un seguiment de la seva evolució i un enfocament constant de la seva carrera professional.

 

A fi d’oferir un tracte personalitzat i proper als nostres clients, cada projecte té assignat un responsable, el que facilita la comunicació i proporciona una fluïda comunicació entre els nostres clients i Audiaxis.

 

Tots els projectes estan liderats per professionals experimentats, competents, implicats i amb coneixement personal del món empresarial i del seu entorn. Al voltant dels responsables de cada projecte s’incorpora un qualificat equip de professionals.

 

Audiaxis està atenta a identificar oportunitats de desenvolupament per a cada professional, oferint un pla de carrera personalitzat, per tal de mantenir equips competents i motivats.