Sensibilitat

Audiaxis s’ha anat adaptant a la realitat social. Entenem l’auditoria com un instrument per millorar l’economia i les diferents relacions que hi ha.

 

Audiaxis trobaran un grup de professionals amb uns forts valors socials que ens acosten d’una manera natural a les entitats sense ànim de lucre i a les cooperatives. El pilar de la nostra relació és la confiança i el coneixement mutu, sent aquest la columna vertebral dels diferents projectes que treballem conjuntament amb el client.

 

Grup especialitzat en el sector ONL

 

L’adaptació de la nostra manera de treballar a qualsevol entitat, independent del seu volum de negoci, activitat, localització, etc., i l’entesa de l’auditoria com un instrument de cara a millorar i aconseguir la transparència en l’economia, fa que ens identifiquem en qualsevol mena de negoci.

 

Les característiques d’aquestes entitats, la legislació específica estatal i autònoma, així com el volum de clients amb els quals hem col·laborat, ha promogut que creéssim fa més de 15 anys un equip especialista en aquestes entitats.

 

Algunes de les nostres actuacions en aquest àmbit són:

  • Informes sobre pressupostos i les seves variacions
  • Verificació de subvencions
  • Informes de responsabilitat social corporativa
  • Informes de ràtios financeres
  • Establiment d’un control pressupostari
  • Adaptació sectorial del Pla General de Comptabilitat

La nostra filosofia

Josep Manel Morera

Josep Manel Morera

Soci i Membre de la Comissió d'Entitats no Lucratives del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)