Precisió

Actuem com a experts independents en processos civils, penals, laborals i contenciós-administratius, servint els nostres dictàmens com a proves proporcionades per les parts o com a proves sol·licitades pel Tribunal, quan sigui així el cas.

 

El nostre treball es desenvolupa en 4 fases:

 

01. Anàlisi
  • Entrevista amb els responsables de la societat i els seus assessors legals.
  • Anàlisi de la documentació comptable, financera i de gestió en poder de la Societat o de la font d’informació pública.
  • Identificació i estudi de tota la normativa comptable, financera o d’auditoria.

 

02. Elaboració del dictàmen
  • Incloem la informació emprada, les investigacions realitzades, les hipòtesis de treball formulades, tot amb l’objectiu d’emetre les conclusions assolides durant la realització del nostre treball.

 

03. Preparació de la ratificació
  • Aportació d’arguments a ressaltar del nostre dictamen pericial, així com els possibles escenaris esperats que seran formulats per la part contrària en relació al mateix.
  • Fixació d’estratègies davant una possible confrontació amb altres pèrits.

 

04. Declaració
  • Procedim a una fluïda, sintètica, precisa i irrefutable ratificació del nostre dictamen pericial amb la corresponent vista oral.

La nostra filosofia

Enric Faura

Enric Faura

Soci i Membre de la Comissió d'Actuaciones Periciales del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)