Assurance

Els treballs de Assurance ajuden a mitigar riscos i ofereixen noves oportunitats per les seves organitzacions. En un entorn cada vegada més normatiu i amb més necessitat d’informació de cara a prendre decisions, Audiaxis disposa d’una sèrie de serveis amb l’objectiu d’ajudar a les empreses.

Aquests serveis d’Assurance es basen en:

 

  • Revisions limitades.
  • Treballs de procediments acordats.
  • Due Diligence de compra i de venda.
  • Compliment de pactes o convenis.
  • Informes sobre estats financers preparats d’acords amb un conjunt de principis comptables diferents dels generalment acceptats.
  • Compilació d’estats financers.
  • Auditories de gestió i pressupostàries.

Serveis

Estàs interessat a rebre més informació sobre els nostres serveis d’Assurance?