Auditoria financera

La informació financera de les empreses necessita de la màxima transparència, per això els nostres informes d'auditoria aporten credibilitat als usuaris d'aquesta informació.

Assurance

Les empreses necessiten garanties més enllà de les proporcionades per les auditories dels comptes anuals. Els treballs d'Assurance ajuden a mitigar riscos i ofereixen noves oportunitats per les seves organitzacions.

Advisory

Des de l'àrea de consultoria volem aportar els elements necessaris per disposar d'una visió estratègica que interpreti encertadament el seu entorn, identifiqui les transformacions internes necessàries i generi la seva total confiança per avançar cap al futur i afrontar aquests canvis.

Forensic

Els llaços cada vegada més estrets entre qüestions jurídiques i econòmiques fan que el departament de Forensic s'hagi convertit en un instrument d'assistència i assessorament de les parts implicades en els processos judicials arbitrals i de mediació (jutges, àrbitres, mediadors, fiscals, advocats, empreses, etc.).