Personalització

Audiaxis ha anat evolucionant amb l’entorn i al costat dels seus professionals i clients. Som una firma propera, coneixedora de la importància de les seves funcions de cara als seus clients i als diferents actors vinculats a aquest com són treballadors, organismes públics, proveïdors, clients, etc.

 

Creiem que la transparència és el millor instrument per millorar l’economia, sent l’auditoria un instrument bàsic per assolir aquest objectiu. Per aquest motiu, vam intentar apropar l’auditoria a tota entitat, independentment, de la seva mida o objectiu.

 

 

Un equip independent, format i que gaudeix amb la seva feina, és la millor manera d’aconseguir una auditoria propera al client i a les seves necessitats.

 

Proximitat

 

La proximitat, segurament, és el nostre punt diferencial respecte a altres firmes. Apostem per una relació propera amb els nostres clients, coneixent el seu negoci i les característiques del mateix. Adaptem la nostra auditoria a la seva estructura i funcionament, no obstruint el seu dia a dia i aportant valor afegit amb la nostra actuació.

 

El manteniment dels equips de treball i la connexió directa amb els gerents i socis és essencial de cara a mantenir la proximitat amb els nostres clients.

La nostra filosofia

Noelia Acosta

Noelia Acosta

Sòcia i Membre de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)