Auditoria financera

La informació financera de les empreses necessita de la màxima transparència, per això els nostres informes d’auditoria aporten credibilitat als usuaris d’aquesta informació.

 

Els nostres professionals tenen una gran experiència en el camp de l’auditoria i un profund coneixement en múltiples sectors i indústries, auditant empreses amb diferents característiques, desde multinacionals a empreses familiars.

Els serveis d’auditoria es basen en:

  • Auditoria obligatòria o voluntària de Comptes Anuals.
  • Auditoria de Comptes consolidats.
  • Informes especials com ara els adreçats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Banc d’Espanya o la Direcció General d’Assegurances.

 

A més a també oferim els nostres serveis per aquells informes que per requeriment legal requereixin la intervenció d’un auditor de comptes reconegut per l’ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes):

 

  • Justificació de subvencions com ara ICASS, SOC, ICAA, ICIC, Mitjana, entre d’altres.
  • Augment de capital per compensació de crèdits.
  • Augment de capital amb càrrec a reserves.
  • Reducció de capital per compensació de pèrdues.
  • Informe d’expert independent sobre valoració d’aportacions no dineràries.
  • Informe d’expert independent sobre la transformació de societats de responsabilitat limitada en societats anònimes.

Serveis

Estàs interessat en rebre més informació sobre els nostres serveis d’auditoria financera?