Advisory

Des de l’àrea de consultoria li volem aportar els elements necessaris per disposar d’una visió estratègica que interpreti encertadament el seu entorn, identifiqui les transformacions internes necessàries i generi la seva total confiança per avançar cap al futur i afrontar aquests canvis.

 

Treballem per establir conjuntament l’estratègia més idònia que generi valor, potenciï els seus avantatges competitius en el mercat i permeti afrontar amb seguretat i d’una manera ordenada, els canvis en l’entorn de la seva companyia.

 

Els serveis d’Advisory es basen en:

 

 • Revisió i assessorament sobre realització de pressupostos.
 • Assessorament sobre polítiques i sistemes de consolidació.
 • Assessorament en la confecció de memòries de sostenibilitat i de balanç social.
 • Revisió i assessorament de sistemes o procediments comptables.
 • Assistència en la preparació i revisió d’informació financera.
 • Implantació d’indicadors econòmics.
 • Anàlisi i planificació estratègica.
 • Plans de negoci, finançament i viabilitat.
 • Valoració d’empreses.
 • Assessorament en processos de reestructuració financera.
 • Assessoria externa en consells d’administració.
 • Transmissió d’empreses i relleu generacional.
 • Externalització de processos financer-administratius.

Serveis

Estàs interessat en rebre més informació sobre els nostres serveis d’Advisory?