Aprovació de la Directiva d’informació Corporativa sobre Sostenibilitat

Per fi podem afirmar que el Ple del Parlament Europeu ha aprovat per àmplia majoria (525 vots a favor, 60 en contra i 28 abstencions) el text de la proposta de Directiva sobre informació en matèria de sostenibilitat, i s’espera que el Consell adopti la proposta el pròxim 28 de novembre, després del que se signarà i publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea, entrant en vigor vint dies després i les regles començaran a aplicar-se entre 2024 i 2028.

L’objectiu de la Directiva és equiparar amb el temps la informació sobre sostenibilitat amb la informació financera, per això la nova  legislació tracta de cobrir llacunes en la normativa vigent sobre informació no financera, considerada insuficient i poc fiable. Per a això, introdueix obligacions més detallades sobre l’impacte de les empreses en el medi ambient, els drets humans i l’àmbit social, basats en criteris comuns en línia amb els objectius de la UE sobre clima. La Comissió aprovarà els primers estàndard al juny de 2023.

Per a assegurar-se que les empreses ofereixen informació fiable, estaran subjectes a auditories independents i processos de certificació. La informació financera i de sostenibilitat es col·loquen en peus d’igualtat i els inversors comptaran amb dades comparables i fiables. L’accés digital a la informació sobre sostenibilitat també queda garantit.

Pròxims passos a nivell europeu:

  • l’1 de gener de 2024 per a grans empreses d’interès públic (més de 500 empleats) ja subjectes a la directiva sobre informació no financera, que hauran de lliurar els seus informes en 2025.
  • l’1 de gener de 2025 per a les grans companyies no subjectes a la directiva sobre informació no financera (més de 250 empleats i/o una facturació de 40 milions d’euros i/o 20 milions en actius totals), que hauran de lliurar els seus informes en 2026.
  • l’1 de gener de 2026 per a les pimes cotitzades i altres empreses, que hauran de lliurar els seus informes en 2027. Les pimes podran retardar-ho fins a 2028.

Tot això s’emmarca en el compromís de la UE amb el respecte dels drets humans i la reducció del seu impacte sobre el planeta.