Per fi podem afirmar que el Ple del Parlament Europeu ha aprovat per àmplia majoria (525 vots a favor, 60 en contra i 28 abstencions) el text de la proposta de Directiva sobre informació en matèria de sostenibilitat, i s'espera que el Consell adopti la proposta el pròxim 28 de novembre, després del que se signarà i publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea, entrant en vigor vint dies després i les regles començaran a aplicar-se entre 2024 i 2028.
Durant els últims exercicis les diferents comunitats autònomes han anat aprovant i concedint ajudes extraordinàries i directes a entitats i autònoms per a millorar la solvència a conseqüència dels efectes financers de la pandèmia de la COVID-19.